Föreläsningar och seminarier Årligt uppföljningsseminarium för MTC-doktorander: Tracer Yong

2022-12-15 9:00 Add to iCal
Campus Solna Rum B0317, Biomedicum

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till det årliga uppföljningsseminariet for MTC-doktorander med Tracer Yong, torsdagen den 15 december 2022, kl. 09:00 i Biomedicum.

"Revealing the role of p53 and WASp in the germinal center response and B cell malignancies"

Doktorand

Tracer Yong

Ordförande

Kaisa Lehti

Handledare

Lisa Westerberg