Föreläsningar och seminarier Årligt uppföljningsseminarium för MTC-doktorander: Leonie Vetter

2022-12-19 13:00 Add to iCal
Online Online via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/67111156200)

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till det årliga uppföljningsseminariet for MTC-doktorander med Leonie Vetter måndagen den 19 december , kl. 13:00.

"Circular RNAs as novel regulators in Plasmodium falciparum host cell adaptation"

Doktorand

Leonie Vetter

Ordförande

Vicente Pelechano

Handledare

Ulf Ribacke