Föreläsningar och seminarier Årligt uppföljningsseminarium för MTC-doktorander: Kajsa Westberg

2022-12-21 10:00 Add to iCal
Campus Solna Rum C0712, Biomedicum

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till det årliga uppföljningsseminariet for MTC-doktorander med Kajsa Westberg, onsdagen den 21 december 2022, kl. 10:00 i Biomedicum.

"Targeting macrophages in the tumor for immunotherapy using antibody mimetic proteins"

Doktorand

Kajsa Westberg

Ordförande

Benedict Chambers

Handledare

Mikael Karlsson