Föreläsningar och seminarier ARC-seminarium med Sebastian Palmqvist: "Plasma Biomarkers of AD"

2021-04-20 11:00 Add to iCal
Online Onlineseminarium via Zoom

Välkommen till ett (online)seminarium med Sebastian Palmqvist från Lunds universitet, tisdagen den20 april 2021 kl. 11:00.

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk

Föreläsare

Sebastian Palmqvist, Docent vid Klinisk minnesforskning, Lunds universitet

Titel

Plasma Biomarker of AD

Kontakt

Serhiy Dekhtyar Senior forskare