Föreläsningar och seminarier ARC-seminarium med Pär Bjälkebring: "Regret and regret regulation across lifespan"

2021-03-30 11:00 Add to iCal
Online Onlineseminarium via Zoom

Välkommen till ett online-seminarium med Pär Bjälkebring, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, tisdagen den 30 mars 2021 kl. 11:00.

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk

Föreläsare

Pär Bjälkebring, universitetslektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Preliminär titel

Regret and regret regulation across the lifespan

Kontakt

Ingrid Ekström Biträdande lektor