Föreläsningar och seminarier ARC-seminarium med Anton Lager: "Sociodemographic determinants of serious covid-19: A total population study in Stockholm County"

2021-02-02 11:00 Add to iCal
Online Onlineseminarium via Zoom

Välkommen till ett (online)seminarium med Anton Lager, institutionen för global folkhälsa, KI, samt enheten för hälsoläge och vårdbehov, Region Stockholm, tisdagen den 2 februari 2021 kl. 11:00.

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk

Föreläsare

Anton Lager, Karolinska Institutet, institutionen för global folkhälsa samt Region Stockholm, Enheten för hälsoläge och vårdbehov

Titel

"Sociodemographic determinants of serious covid-19: A total population study in Stockholm County"

Kontakt

Serhiy Dekhtyar Senior Forskare