Föreläsningar och seminarier ARC-seminarium: covid-19 seminarium med Alessandra Marengoni, Amaia Calderón-Larrañaga och Giorgi Beridze

2020-11-17 11:00 Add to iCal
Online Onlineseminarium via Zoom

Den 17 november bjuder vi in till ett online-seminarium om äldre vuxnas flerdimensionella sårbarhet för sars-cov-2. Forskare från/anknutna till ARC kommer att beröra olika aspekter av sårbarhet för covid-19 pandemin.

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoom link

Biological age

Alessandra Marengoni, University of Brescia, Italy, samt Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet

"Beyond chronological age: Frailty and multimorbidity predict in-hospital mortality in patients with coronavirus disease 2019"

Social context

Amaia Calderón-Larrañaga, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet

"High excess mortality during the COVID-19 outbreak in Stockholm Region areas with young and socially vulnerable populations"

Care & psychosocial factors

Giorgi Beridze, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet

"Collateral consequences of the Swedish COVID-19 strategy: insights from SNAC-K"

Kontakt

Serhiy Dekhtyar Senior Forskare