Intern kurs och fortbildning Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud - Dag 3

2024-05-07 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Lokalinfo kommer

Utbildningen ger övergripande förståelse för arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och tillämpliga allmänna föreskrifter samt känna till KI:s interna arbetsmiljöregler.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till nya/blivande skyddsombud vid KI eller ledamot i arbetsmiljögrupper/motsvarande.

Datum och tid

Dag I: Onsdag den 24:e april heldag via Teams
Dag II: Torsdag den 25:e april heldag via Teams
Dag III: Tisdag den 7:e maj halvdag på Campus Solna - lokalinfo kommer

Innehåll

  • Grunderna i svensk arbetsmiljölagstiftning
  • Arbetsgivarens ansvar inom SAM och OSA
  • Grunderna i laboratoriesäkerhet vid KI
  • Skyddsombudets roll och power
  • Hälsofrämjande arbete
  • Hantering och utredning av arbetsmiljöhändelser (tillbud, olyckor och sjukdom). 

Mer information och kursmaterial hittar du på utbildningsportalen för arbetsmiljöutbildningar

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, arbetsmiljöspecialist HR-avdelningen KI.