Internt möte Arbetsmiljödagen 2023

2023-11-28 14:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Campus Flemingsberg Lärosal H2, Alfred Nobels allé 23 och Teams

Välkommen till KI:s sjunde arbetsmiljödag! Denna dag belyser vikten av ett systematiskt arbetsmiljösätt för att förbättra och utveckla arbetsmiljön på KI.

Årets tema belyser hur man bygger en känsla av gemenskap och ett starkt KI. Lyssna på rektor Annika Östman Wernerson och våra huvudtalare om ämnet. 

Arbetsmiljödagen är ett hybridevent som hålls IRL på Campus Flemingsberg och via Teams. Detta event kommer att hållas på engelska. 

KI:s arbetsmiljöpris

Priset instiftades 2014 och syftar till att lyfta fram goda exempel och stimulera till utveckling av arbetsmiljö- och hälsoarbetet vid KI. Priset består av 30 000 SEK / EUR 3 000 för det fortsatta arbetsmiljöarbetet vid institutionen/motsvarande. 

Kandidater

Vinnaren kan vara en medarbetare/chef/student, en grupp, en arbetsplats, en avdelning eller en hel institution/motsvarande.

Krav och kriterier

  • En medarbetare eller student vid KI som på ett konstruktivt och positivt sätt bidragit till en god gemenskap: Ett KI - KI är vi! 
  • Ge konkreta exempel på hur detta återspeglas i arbets- och studiemiljön på KI. 
  • Det bör vara minst tre personer som gemensamt stödjer nomineringen.

Exemplen kan vara antingen strukturerat arbete i vardagen eller specifika riktade inititativ/aktiviteter. 

Sista dag för nomineringar: 18 november

Nomineringskommittén 

Christina Björklund, IMM, ordförande i KI:s arbetsmiljökommitté
Åsa Nandorf, Utbildnings- och forskarutbildningsstöd, avdelningschef
Matteo Pedrelli, LabMed, huvudskyddsombud
Emma Khan, CM, huvudskyddsombud
Annika Lindqvist, LabMed, biträdande universitetslektor
Ia Gustafsson Wallgren, HR-avdelningen, arbetsmiljöspecialist
Carina Hammarström, MBB, administrativ chef
Patrik Emanuelsson, sekreterare KI:s arbetsmiljökommitté