Internt möte Arbetsmiljödagen 2022

2022-12-02 13:00 - 15:00 Add to iCal
IRL and Zoom

Välkommen till KI:s sjätte arbetsmiljödag! Denna dag lyfter fram vikten av ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra och utveckla arbetsmiljöförhållandena på KI.

Arbetsmiljödagen är ett hybridevenemang, som hålls IRL i Scheelesalen och via Zoom. Evenemanget hålls på engelska.

Arbetsmiljöpriset vid Karolinska Institutet

Priset instiftades 2014 och ska uppmärksamma goda exempel samt stimulera till utveckling inom arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KI. Utmärkelsen består av 30 000 kr till det fortsatta arbetsmiljöarbetet inom gruppen/enheten/institutionen/motsvarande.

Kandidater

Pristagare kan vara en medarbetare/chef/student eller en grupp, en arbetsplats, en avdelning eller en hel institution/motsvarande.

Krav och kriterier

Nomineringen ska motiveras skriftligen och skickas in genom ett digitalt formulär på eventsidan. Minst två personer utöver den som skickar in nomineringen ska namnges som avsändare.

Anställd eller student vid KI som på ett konstruktivt och positivt sätt bidragit till en god arbets- eller studiemiljö vid universitetet. Det kan t ex handla om att använda ny teknik, anpassat lokalytor eller på annat sätt använt nya arbets- och/eller studiemetoder eller på andra sätt gjort KI mera säkert, tryggt och jämlikt. Ge konkreta exempel på hur detta avspeglar sig i arbets- och studiemiljön vid KI.

Sista dag att inkomma med nominering är den 18 november.

Priskommittén

Carina Hammarström, Venus Azhary, Niklas Andersson, Irene Jensen (Arbetsmiljönämnden vid KI)