Föreläsningar och seminarier Är preprint framtiden? Möjligheter och utmaningar efter en pandemi

2021-05-03 9:30 - 11:30 Add to iCal
Online
Montage med flera porträttbilder på forskare.
Gert Helgesson, Gustav Nilsonne, Birgitta Henriques Normark, Petter Brodin, Emma Frans och Ole Petter Ottersen deltar i ett seminarium om preprintpublicering den 3 maj 2021 (fotomontage).

Vad innebär det när forskningsresultat som inte genomgått sakkunniggranskning får snabb spridning utanför forskarsamhället och stort genomslag i nyhetsmedier? Den 3 maj arrangerar universitetsbiblioteket, KIB, ett digitalt seminarium om möjligheter och utmaningar för vetenskaplig publicering i pandemins fotspår.

Möt Gert Helgesson, Gustav Nilsonne, Birgitta Henriques Normark och Petter Brodin i en paneldiskussion ledd av Emma Frans

Seminariet öppnas av rektor Ole Petter Ottersen och hålls på engelska. Föranmälan med KI-ID krävs. 

Om seminariet

Att publicera manuskript före peer review på öppna digitala plattformar har under en längre tid varit ett sätt för forskare att snabbt dela resultaten av sin forskning. Under covid 19-pandemin har detta sätt att publicera ökat avsevärt i omfattning, inte minst eftersom flera forskningsfinansiärer numera kräver att forskningsrön med avgörande betydelse för folkhälsan sprids effektivt till forskarsamhället.

Genom detta sätt att publicera kan forskare få snabb återkoppling på sina resultat, samtidigt som globala samarbeten underlättas och forskningsprocessen accelereras. Men vad innebär det när forskningsresultat som inte genomgått sakkunniggranskning får snabb spridning utanför forskarsamhället och får stort genomslag i nyhetsmedier?

Seminariet kommer att beröra frågan ur olika aspekter och är tänkt att utgöra ett startskott för ett samtal om hur KI:s forskare kan och bör navigera i ett förändrat publiceringslandskap. Praktiska aspekter vad man som forskare bör tänka på om man publicerar ett preprint kommer också att beröras.