Intern kurs och fortbildning Anmälan Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM)

2022-02-15 8:30 - 16:10 Add to iCal
Online

Kursen grundläggande arbetsmiljöutbildning genomförs två gånger per år. KI rekommenderar att utbildningen repeteras vart femte år för att kunskaperna ska hållas aktuella, varför du som gått utbildningen tidigare också är välkommen.

Målgrupp

Blivande eller nya skyddsombud vid KI, eller person som har tagit emot eller kommer att ta emot en delegerad arbetsmiljöuppgift. 

Innehåll

Dag 1:

 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Skyddsombudets roll
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Friskvård vid KI 

Dag 2:

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Laboratoriesäkerhet
 • Flexibelt arbetssätt 

Dag 3

 • Verktyg
 • Case
 • Avslutande frågor
 • Utvärdering 

Kursen håll digitalt via Teams och kräver tillgång och inloggning/autentisering i Office 365. Vid problem lägg upp ett ärende i ITA:s Self Service portal. 

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, HR-specialist, Kompetensförsörjningsenheten  

Anmäl dig

Denna utbildning består av två heldagar och en halvdag. Du anmäler dig härmed till alla tre dagar:

 • 15 februari 08:30-16.10
 • 16 februari 08:30-15.00
 • 3 mars 08:45-12:00