Föreläsningar och seminarier Alumni Lecture Series: Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

2022-11-29 16:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Solna Medicinska Föreingen, Nobels väg 10
Alumna Johanna Jobs Skoglund
Alumna Johanna Jobs Skoglund Foto: Johanna Jobs Skoglund

KI Alumni och Medicinska Föreningen bjuder in både studenter, forskare och alumner till en serie föreläsningar och samtal för att lära, interagera och nätverka.

Johanna Skoglund Jobs är legitimerad sjuksköterska, legitimerad barnmorska med basutbildning i psykoterapeutisk metod Steg 1 och arbetar för tillfället på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Akademiska Sjukhuset in Uppsala. Hon besöker vår Alumni Lecture Series och pratar om omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och yoga som alternativ behandling vid posttraumatisk stress.

Eventet är gratis, fika är inkluderat och du registrerar dig för eventet genom att klicka här

Kontakt

Peter Bergman Kommunikatör