Föreläsningar och seminarier ALF Medicin projektmedel - hur du skriver en bra ansökan

2020-02-05 12:00 - 13:30 Add to iCal
Södersjukhuset Sal Halldin, hiss P, plan 0.

Region Stockholm genomför tre ALF-seminarier i januari/februari. Vill du få tips på hur du skriver en bra ansökan? Välkommen att anmäla dig till någon av föreläsningarna.

Föreläsningarna ska ge dig som söker tips om vad du ska tänka på för att kunna skriva en bra ALF-ansökan.

Medverkande på seminariet är docent Annika Thorsell, Linköping, ordförande i prioriteringsgrupp PG2a, samt Sofia Baez-Catalan & Anna Roloff, handläggare på FoUUi-Region Stockholm.

Vem kan söka?

Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning vid Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården kan söka ALF-projektmedel.

Anmälan föreläsning

Anmäl dig till någon av föreläsningarna genom att skicka ett mejl till Info_SLLFoUUI.lsf@sll.se och meddela vem du är och vilken dag du vill delta.

Mer information finns på: https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp

Övriga datum och platser
27 januari: Karolinska Solna, lokal:J3:20 Seldinger, Bioclinicum, Solnavägen 30
28 januari: Karolinska Huddinge, lokal: Gotland, Adress: Novum, Hiss G, plan 7.

Varmt välkommen!

Utlysning av ALF Medicin projektmedel 2021

Nu utlyses projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt. Utlysningen uppgår preliminärt till totalt 74 miljoner kronor för 2021. Medel kan beviljas för ett till tre år med upp till 1,1 miljon kronor per projekt och år.

Ansök senast 17 februari

Ansökningsperioden startade den 1 januari 2020 och sista ansökningsdag är den 17 februari 2020 kl. 16.00. Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten 2020. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2021.

Pdf med mer information om medlen och hur du ansöker.

Kontakt