Föreläsningar och seminarier "AI for diagnostics in resource-constrained environments - experiences from field studies in Kenya and Tanzania" - AI@KI - The Falafel Series

2021-04-23 17:00 - 18:00 Add to iCal
Online Zoom
Robot, artificiell intelligens.

Välkommen till ett seminarium med Johan Lundin på temat "AI for diagnostics in resource-constrained environments - experiences from field studies in Kenya and Tanzania"

AI@KI är ett strategiskt projekt initierat av KIs rektor med målet att samla in och beskriva alla aktiviteter på KI relaterade till artificiell intelligens (AI).

Ungefär två gånger per månad hålls seminarier (The Falafel series seminars) om forskning vid KI relaterad till AI.

Syftet med serien är att informera om vad som pågår eller planeras, och vem som gör vad med AI vid Karolinska Institutet. Huvuddelen av varje timme som spenderas i seminariet är interaktiv diskussion!

Språk: engelska

Anslut till mötet

Använd Zoom link.

Kontakt

Magnus Boman Anknuten till Forskning