Konferenser och symposier ”Agenda för hälsa och välstånd” med åtgärdsförslag till ministrar

2023-05-10 10:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Eva och Georg Klein-salen, Solnavägen 9

Den 10 maj anordnar Forska!Sverige och dess medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” ett seminarium för att presentera en ny rapport med nulägesanalys och 10 prioriterade åtgärder, som syftar till ökad hälsa och välstånd i Sverige.

Excellent forskning krävs för att säkra Sveriges roll som kunskapsnation, utveckla hälso- och sjukvården och skapa grogrund för ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat. I vården pågår ett skifte mot precisionsmedicin, inte minst genom ökad användning av hälsodata. Det ställer nya krav på vårdens organisation och kompetens, samt på samverkan mellan patienter, vården, forskare och företag.

Forska!Sveriges förening ”Agenda för hälsa och välstånd” består av 35 organisationer som representerar universitet, vård, näringsliv, myndigheter, professions- och patientorganisationer som samarbetar för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande i Sverige.

Vi bjuder in till seminarium den 10 maj där vi presenterar vår nya rapport med nulägesanalys och beskrivning av 10 högt prioriterade åtgärder som syftar till att Sverige ska ha excellent forskning och utbildning kliniska studier som en integrerad del av vården effektiv implementering av precisionsmedicin och en vård som agerar ”tidig användare”.

På seminariet kommer förslag och handlingsplaner presenteras och diskuteras med bland annat utbildningsminister Mats Persson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Petra Noreback, statssekreterare hos socialminister Jakob Forssmed.

Medverkande


Mats Persson, utbildningsminister

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister

Petra Noreback, statssekreterare hos socialminister Jakob Forssmed

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Tobias Alfvén, professor Karolinska Institutet, ordförande Svenska Läkaresällskapet och ”Agenda för hälsa och välstånd” 

Mia von Euler, dekan Örebro universitet och överläkare universitetssjukhuset Örebro

Göran Larsson, FoU-chef Region Västerbotten

Anne-Lie Öberg, chef för policy och samhällskontakter Medtronic Norden

Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

Jakob Tellgren, vd MSD Norden & Baltikum

Anna Wedell, professor Karolinska Institutet, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, föreståndare Precisionsmedicinskt centrum Karolinska