Intern kurs och fortbildning ACT– att hantera stress och främja hälsa

2023-01-12 15:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23

Du får lära dig konkreta verktyg för att skapa ett liv i bättre balans. Kursen baserar sig på en form av KBT kallad Acceptance and commitment training och metoden ”ACT at work”.

Grunden i ACT kan sammanfattas med ”Accept, Choose, Take action”.

Vi arbetar kring följande frågor: 

  • Vad tycker jag är viktigt och vad vill jag ska finnas med i mitt liv?  
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? 
  • Hur kan vi förhålla oss till livet och allt ofrånkomlig i vårt dagliga liv? 
  • Vad kan vi förändra och vad kan vi träna oss på att acceptera? 
  • Vad händer när vi integrerar medveten närvaro och fysisk aktivitet i vardagen ?

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Gruppen består av 8–12 personer.

Kursledare

Elisabeth Svanfeldt, Friskvårdsspecialist 

Målgrupp

KI-anställda och KI-anknutna  

Kursdatum

Torsdagar kl.15-17 den 12, 19, 26 januari samt den 2,9,16 feb

Plats: IRL Campus Flemingsberg, Alfred Nobels allé 23, rum 405

Anmälan

Anmäl dig här senast 9 januari

 

Profile image

Elisabeth Svanfeldt

Friskvårdsspecialist