Föreläsningar och seminarier Academic Housekeeping: Have you considered how equally team tasks are distributed?

2021-10-29 10:00 - 11:00 Add to iCal
Online

Välkommen till Junior Faculty Equality Focus Group Seminarieserie på Karolinska Institutet. Vi är glada över att få sällskap av Sara Kalm från Lunds universitet, som forskar om internationell migration, internationella institutioner och sociala rörelser, och som skrivit och talat om akademisk hushållning.

Akademiskt hushållsarbete innefattar arbetsuppgifter inom universitetet som har låg status, är tidskrävande, i stort sett osynliga men som ändå måste göras.

Forskning har visat att kvinnor utför en oproportionerlig hög andel av akademiska hushållsuppgifter. Detta mönster kan tillskrivas en komplex uppsättning faktorer som bland annat ”publicera eller förgå” -relaterad konkurrenskraftig akademisk kultur, forskarideal och könsnormer.

Akademiskt hushållsarbete kan till viss del redogöra kvinnors svårigheter att avancera inom akademin och måste därför tas på allvar både i forskning och i akademiskt ledarskap.

Syftet med seminariet är att specificera begreppets innebörd, beskriva de könsaspekterna av hur akademiska hushållsuppgifter fördelas och diskutera möjliga förklaringar till det identifierade mönstret.

Seminariet kommer att hållas på engelska. 

Registrering 

https://survey.ki.se/jfequalityfgseminar_oct29 

Eller besök Junior Faculty via medarbetarportalen för att registrera dig. 

Kontakt

Alexandra Wennberg Postdoktor