Konferenser och symposier 8:e europeiska workshopen om Lipid Mediators

2022-06-29 till
2022-07-01 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sune Bergströms Aula, Eugeniavägen 3

Välkommen till den 8:e europeiska workshopen om Lipid Medioators! Wirkshopen som organiseras vartannat år riktar sig främst till forskare som är intresserade av bioaktiva lipidförmedlare.

Mer information som till exempel programmet och anmälan hittar du på workshoppens webbsida.