Konferenser och symposier 3rd Symposium on Fertility Preservation

2021-12-09 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum J3:07 Sune Bergström aula

När cancer drabbar unga – Hur påverkas fertilitet och graviditet?

Välkommen till ett symposium om fertilitetsbevarande behandling vid cancer.

Program