Konferenser och symposier 27e Nordiska gerontologikongressen: "Åldrande i en föränderlig värld!"

2024-06-12 9:00 till
2024-06-14 15:00 Add to iCal
Campus Solna

Välkommen till den 27:e upplagan av den nordiska gerontologikongressen som hålls på Karolinska Institutet Campus Solna den 12–14 juni 2024.

"Ageing in a transforming world!"

Nordic Congress of Gerontology (NKG) var ursprungligen en nordisk gerontologisk kongress och har sedan dess utvecklats till en betydande internationell konferens inom åldrande. Idag lockar den deltagare från hela världen samtidigt som den behåller sin avslappnade nordiska atmosfär. 

NKG 2024 kommer att tillhandahålla en rad presentationsformer inklusive keynotes, symposier, muntliga presentationer, ämnesspecifika posterturer. Dessutom erbjuds spotlightsessioner, där inbjudna experter diskuterar viktiga frågor relaterat till åldrande på ett innovativt och engagerande sätt.

Vi välkomnar tvärvetenskapliga bidrag som återspeglar Nordic Gerontological Federation:s vetenskapliga pelare, det vill säga biologisk, hälso- och medicinsk vetenskap, beteende- och samhällsvetenskap, humaniora och konst samt social forskning, politik och praktik.

Anmälan och call for abstracts

Anmälan till kongressen och call for abstracts öppnar den 2 oktober 2023.

Kontakt

För praktiska frågor kring konferensen, kontakta nkg2024@akademikonferens.se

För frågor som rör program och medverkande, kontakta kongressamordnare Isabelle von Saenger

Den 27e upplagan av Nordic Congress of Gerontology anordnas av Sveriges Gerontologiska Sällskap, Svensk Geriatrisk Förening, Nordic Gerontological Federation samt Karolinska Institutet.