Föreläsningar och seminarier 2023 Nicholsonföreläsning med Professor Leslie Vosshall

2023-11-01 16:00 Add to iCal
Campus Solna Nobel forum

Välkommen till årets Nicholson-föreläsning med professor Leslie Vosshall

Karolinska Institutet (KI) har ett omfattande samarbetsavtal med Rockefeller University (RU), New York, USA. Avtalet omfattar tre utbytesprogram inklusive Nicholson Lectures Program, som består av två föreläsningar per år. En Nicholson-föreläsning hålls vid varje universitet av en gästprofessor vald av partneruniversitetet.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska. Ytterligare information om eventet kommer. 

Kontakt

Mia Bjerke Internationell koordinator
08-524 869 06