Publicerad: 2017-06-14 14:54 | Uppdaterad: 2017-06-14 15:06

Kajsa Wing får stipendium vid årets Crafoordprisutdelning

Kajsa Wing tar emot stipendium i Crafoordpriset.

Forskarassistenten Kajsa Wing har tilldelats ett stipendium på 160 000 SEK i samband med årets Crafoordpris. Wings forskning fokuserar på immunsystemets möjligheter att förebygga inflammation och skador i lederna.

Hennes studie "The role of CTLA-4 and Foxp-3-mediated regulation in arthritis” tittar närmare på hur regulatoriska T celler specifikt påverkar polyartrit.

– Pengarna är ett mycket välkommet tillskott som kommer att användas för att driva vidare forskningsprojekt kring proteinet CTLA-4s roll för de regulatoriska T cellernas förmåga att förhindra skador och inflammation i lederna. Förhoppningen är att detta leder till förbättringar av redan existerande terapier samt till att generera nya möjligheter att faktiskt bota denna allvarliga kroniska sjukdom, säger Kajsa Wing, forskarassistent på Institutionen för biokemi och biofysik på Karolinska Institutet.

Varje år delas stipendier ut för forskning inom prisområdet. Crafoordpriset, som är på 6 miljoner svenska kronor, är ett av världens största vetenskapliga priser och det delas ut i ämnesområden valda att komplettera Nobelpriset. Årets tre pristagare är Shimon Sakaguchi, Fred Ramsdell och Alexander Rudensky som får Crafoordpriset inom polyartrit för sina upptäckter om regulatoriska T celler.

Crafoordpriset utdelas i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare och stipendiater.

Publikationer

Induction of autoimmune disease by deletion of CTLA-4 in mice in adulthood.
Klocke K, Sakaguchi S, Holmdahl R, Wing K
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2016 Apr;113(17):E2383-92

CTLA-4 expressed by FOXP3 regulatory T cells prevents inflammatory tissue attack and not T-cell priming in arthritis.
Klocke K, Holmdahl R, Wing K
Immunology 2017 09;152(1):125-137