Publicerad: 2011-01-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Kaffemaskiner testas - hittills normala vattenvärden

Inledande tester visar inga förhöjda blyhalter i andra kaffemaskiner som finns på universitetet.

Karolinska Institutets ledning har inlett en inventering och testning av vattnet från de olika kaffeautomater som förekommer inom universitetet. Detta är föranlett av att höga blyhalter uppmätts i vattnet från ett antal kaffeautomater av typen Café Bar Arena, på en av universitetets institutioner.

Hittills har testning av ett antal andra typer av kaffemaskiner visat nollvärden och i ett fall ett mycket lågt värde, klart under det rekommenderade gränsvärdet.

Inventering av förekommande apparattyper inleddes föregående vecka. Avsikten är nu att vattnet från ett exemplar av varje apparattyp som rapporteras in kommer att testas, liksom från eventuellt ytterligare exemplar av den maskintyp som initialt visade de förhöjda värdena.