Publicerad: 2011-05-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Kaffe kopplas till minskad risk för bröstcancer

[NYHET 2011-05-11] En forskargrupp vid Karolinska Institutet har i en ny studie, publicerad i tidskriften Breast Cancer Research, funnit stöd för att kaffedrickande kan minska risken för så kallad ER-negativ bröstcancer hos kvinnor.

Jingmei LiFoto: privat

Forskarna har jämfört olika livsstilsfaktorer med en regelbunden kaffekonsumtion hos både kvinnor drabbade av bröstcancer och friska kvinnor i samma ålder. De såg att de kvinnor som dricker kaffe varje dag har en lägre frekvens av bröstcancer än personer som sällan dricker kaffe. De insamlade uppgifterna justerades i förhållande till andra påverkande faktorer såsom klimakteriet, motion, vikt, utbildning och en familjehistorik av bröstcancer. Resultatet visade att kaffes skyddande effekt mot bröstcancer endast kunde ses hos så kallad östrogen receptor (ER)-negativ bröstcancer.

Bröstcancer är en heterogen sjukdom och kan karaktäriseras genom östrogen receptorns uttryck i tumörcellerna. ER-positiv cancer är, till skillnad från ER-negativ cancer, beroende av östrogen för sin tillväxt. Båda typerna av cancer ses generellt som två helt olika sjukdomar och är associerade med olika genuttrycksprofiler. ER-status är kliniskt viktigt och kan användas både som en indikator för prognos och behandling. ER-positiv cancer är vanligare i äldre åldersgrupper och blir oftast behandlad med antihormonell terapi, till exempel tamoxifen.

Enligt forskaren Jingmei Li, som ledde studien vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, råder det inom forskarvärlden delade meningar om hur kaffe påverkar människokroppen, då olika studier har gett motstridiga resultat. Men den aktuella studien jämfördes med en tidigare tysk studie med liknande upplägg. Den tyska studien hade uppvisat samma trend, men med ett mycket svagare samband mellan kaffekonsumtion och ER-negativ bröstcancer.

- Vi tror att detta kan ha att göra med hur kaffet är tillrett och vilken böna som har använts, säger Jingmei Li. Vi kan ännu inte med säkerhet säga vilken mekanism som ligger bakom den välgörande effekten hos kaffe Det är dock inte sannolikt att effekten beror på fytoöstrogeners närvaro i kaffe eftersom det inte observerades någon minskning av ER-positiv cancer, alltså hormonberoende cancer, i studien.

Ungefär en tredjedel av all bröstcancer är ER-negativ, och cancer av denna typ är mycket åldersberoende. Generellt har dessa typer av cancer ett mer aggressivt kliniskt förlopp än ER-positiva sjukdomar.

Publikation:

Jingmei Li et al.

Coffee consumption modifies risk of estrogen-receptor negative breast cancer

Breast Cancer Reasearch, online 11 maj 2011

För frågor, kontakta: