Publicerad: 2022-07-07 17:23 | Uppdaterad: 2022-07-07 17:42

Justering av läkemedelsdos kan behövas om du bär på en genvariant från Neandertalare

porträttbild
Svante Pääbo, direktör vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi, Tyskland och Hugo Zeberg, forskare vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet och vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi. Foto: privat.

För att ett läkemedel ska vara effektivt och inte skadligt måste det ges i rätt dos. Vissa enzymer i kroppen eliminerar läkemedel, och aktiviteten hos dessa enzymer varierar mellan individer. Forskare vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland och Karolinska Institutet i Sverige har nu studerat två sådana enzymatiska varianter som eliminerar läkemedel mindre effektivt. De visar att dessa enzymvarianter är nedärvda från Neandertalarna.

Precisionsmedicin syftar till att skräddarsy vården, med behandlingar anpassade till varje patient. Förhoppningen är att patienter ges mediciner i rätt dosering, som är lämpliga för just dem, baserat på genetiska och andra faktorer. Det är välkänt att genetiska varianter i generna som kodar för enzymer i cytokrom-P450-familjen påverkar hur effektiva dessa enzymer är.

I den aktuella studien, publicerad i The Pharmacogenomics Journal, upptäckte ett team forskare att två av de viktigaste genetiska varianterna som påverkar förmågan att eliminera droger är nedärvda från Neandertalarna. Dessa varianter bärs av 20 procent av dagens européer.

Studien, ledd av Hugo Zeberg, forskare vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet och vid Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi, och Svante Pääbo, direktör för Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi, identifierade ett DNA-segment som ärvts från neandertalare som bär två cytokrom P450-enzymer. Dessa enzymer eliminerar flera vanliga läkemedel såsom blodförtunnare warfarin, de antiepileptika fenytoin, de kolesterolsänkande läkemedlen statiner och vanliga smärtstillande medel som ibuprofen. Neandertalvarianterna av enzymerna är i allmänhet mindre effektiva när det gäller att eliminera läkemedel.

– Det här är ett fall där mötet med Neandertalare har en direkt påverkan på vården. Terapeutiska doser kan annars vara toxiska för bärare av Neandertalgenvarianten, säger Hugo Zeberg.

Neandertalarna var en grupp arkaiska människor som befolkade Europa och Asien innan de moderna människorna kom. När moderna människor och Neandertalare träffades för 60 000 år sedan blandades de. Som ett resultat har människor med rötter utanför Afrika en till två procent av Neandertalare-DNA i sin arvsmassa.

Publikation

The clinically relevant CYP2C8*3 and CYP2C9*2 haplotype is inherited from Neandertals.
Haeggström S, Ingelman-Sundberg M, Pääbo S, Zeberg H
Pharmacogenomics J 2022 Jul;():