Publicerad: 2014-02-24 16:45 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:23

Julian Walfridsson - ny Likabehandlingsombud

Julian Walfridsson, gruppledare på HERM, är sedan hösten 2013 ny Likabehandlingsombud på Institutionen för medicin, Huddinge. "Jag är mycket glad att jag fått förtroende av institutionens ledning för detta uppdrag," säger han.

Vad innebär det för dig att verka som MedH:s Likabehandlingsombud?

-Att verka som Likabehandlingsombud innebär för mig att jag fått ett mycket ansvarsfullt uppdrag där jag får möjlighet att vara med och bidra till en tillåtande miljö och motverka diskriminering och trakasserier. Jag är mycket glad att jag fått förtroende av institutionens ledning för detta uppdrag.

Vad arbetar Likabehandlingsombudet med?

-Som likabehandlingsombud ska jag tillsammans med vår prefekt och administrativa chef arbeta för lika rättigheter och möjligheter för anställda och studenter. Det innebär att jag ska motverka diskriminering och trakasserier med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning sexuell läggning och ålder.

Berätta om dig.

-Jag har en svensk mamma, en pappa från Jamaica och växte upp i Skellefteå. Som 19-åring tröttnade jag på de mörka vintrarna (men saknar de svala somrarna) och flyttade ner till Stockholm. Jag jobbade som underskötare i några år innan jag bestämde mig för att studera molekylärbiologi på Stockholms universitet. Jag doktorerade hos Karl Ekwall, KI, och gjorde min postdoc i Köpenhamn.

-Efter att ha gjort en andra postdoc hos Ola Hermanson, KI, blev jag rekryterad som FoAss till HERM i slutet av 2011. Jag har för närvarande 3 doktorander i mitt lab och en postdoc som kommer till våren. Vår forskning är fokuserad på att försöka identifiera nya terapeutiska mål för att bekämpa akut myeloid leukemi.

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor:

  • Samtliga medarbetare och studenter ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller en annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Arbetet med lika villkor syftar till att skapa en inkluderande studie- och arbetsmiljö fri från diskriminering, kränkande beteende och trakasserier.
  • Att ta tillvara människors olika erfarenheter och kvaliteter betraktar KI som en förutsättning för excellens i såväl forskningen som i utbildningen.