Publicerad: 2018-05-08 12:54 | Uppdaterad: 2018-05-08 13:31

Julian Walfridsson är ny kontaktperson för biosäkerhetsfrågor på MedH

Biosäkerhet innebär att skydda människor och miljön från exponering av smittförande biologiska material som genererats i laboratoriet. Biosäkerhet är en del av laboratoriesäkerhetsarbetet.

På varje institution finns en kontaktperson för biosäkerhetsfrågor och på MedH är det Julian Walfridsson på HERM.

Vad innebär uppdraget?

– Uppdraget innebär i korthet att jag ska arbeta för att skydda människor och miljön från att utsättas för smittförande biologiska material som genereras i vår verksamhet, säger Julian.

När kan medarbetarna vid institutionen kontakta dig?

– Alla medarbetare får gärna kontakta mig, eller handläggarna på KI centralt, vid alla typer av biosäkerhetsfrågor. Det går bra via mail, telefon eller att komma förbi på mitt kontor i Neo.

Julian Walfridsson, Ph.D. Senior Researcher

Julian.walfridsson@ki.se

Tel: 08 524 834 52

Adress: Neo, Blickagången 16, Flemingsberg

Mer information om biosäkerhet vid KI