Publicerad: 2021-09-30 13:45 | Uppdaterad: 2021-09-30 15:54

Juleen Zierath tilldelas Claude Bernard Award 2021

Professor Juleen Zierath, foto Aske Rif Torbensen

Vi gratulerar professor Juleen R. Zierath, vid forskargruppen integrativ fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som tilldelas ett av det europiska diabetesförbundets mest prestigefyllda pris; Claude Bernard Medal and Lectureship 2021.

Priset tilldelas Juleen Zierath för hennes enastående bidrag till diabetesforskning under många år och delades ut vid det europeiska diabetesförbundets årsmöte, EASD 2021.

Prisföreläsningen ”Sending the right signals - How exercise keeps the rhythm in metabolism” var den 53:e Claude Bernard föreläsningen och hölls den 28 september 2021.