Publicerad: 2015-12-10 10:08 | Uppdaterad: 2015-12-10 10:31

Juleen Zierath får Vetenskapsrådets bidrag inom rådsprofessorsprogrammet

Vi gratulerar Juleen Zierath, forskargruppen Integrativ fysiologi, som tilldelas Vetenskapsrådets bidrag inom rådsprofessorsprogrammet. Av 126 ansökningar har 10 beviljats.

Anslaget löper över 10 år och uppgår till totalt 48.150.000 kr och avser forskningsprojektet "Epigenomisk kontroll och molekylär resolution av insulinresistens i diabetes".

Syftet med Rådsprofessorsprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en forskningsmiljö av högsta kvalitet. Med detta program vill Vetenskapsrådet ge de mest framstående forskarna långsiktig och substantiell finansiering för att initiera nydanande projekt med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott.