Publicerad: 2016-04-14 13:14 | Uppdaterad: 2016-04-15 09:30

Juleen Zierath får pris från Novo Nordisk Foundation

Den 21 april 2016 ger Juleen Zierath "Novo Nordisk Foundation Lecture" samt tar emot pris för sin banbrytande forskning om de molekylära processer som ligger till grund för utveckling och behandling av typ 2-diabetes.

Juleen Zierath

"Motion både förebygger och behandlar typ 2-diabetes, eftersom motion ökar förmågan hos skelettmusklerna att svara på insulin och därmed ökar musklernas förmåga att omvandla glukos till energi. Under många år var det en gåta exakt vad som händer i interaktionen mellan insulin, glukos och muskelceller hos både friska individer och personer med typ 2-diabetes, som har nedsatt insulinkänslighet.

Juleen Zierath har bidragit till att lösa detta mysterium med sin tvärvetenskapliga forskning inom integrerad fysiologi i 20 år. Hon är internationellt känt för sin translationella forskning: att bygga broar mellan grundläggande laboratorieforskning på epigenetisk och molekylär nivå och kliniskt arbete."

Läs hela pressreleasen från Novo Nordisk Foundation

Prisföreläsningen "Exercise as a Medicine to improve Insulin Sensitivity in Type 2 Diabetes" ges vid The Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes i Reykjavik den 21 april.