Publicerad: 2018-03-27 14:27 | Uppdaterad: 2018-03-27 14:37

Juleen R. Zierath porträtteras i The Lancet

Professor Juleen R. Zierath, forskargruppsledare för gruppen Integrativ fysiologi vid MMK, porträtteras i senaste numret av The Lancet Diabetology & Endocrinology.

Juleen Zierath: in pursuit of curiosity, The Lancet Diabetes & Endocrinology, Volume 6, No. 4, p274, April 2018

Professor

Juleen Zierath

Telefon: 08-524 875 80
Enhet: Integrativ fysiologi
E-post: Juleen.Zierath@ki.se