Publicerad: 2012-11-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Juleen R Zierath ny ordförande i Nobelkommittén

[NYHET 2012-11-28] Juleen R Zierath, professor vid Karolinska Institutet, blir ny ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin för 2013. Hon blir därmed den första kvinnliga ordföranden i Nobelkommittén och efterträder professor Urban Lendahl som avgår efter sex år.

Juleen R Zierath
Juleen R Zierath

Juleen R Zierath är professor i klinisk integrativ fysiologi vid Karolinska Institutet sedan 2001 och arbetar vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi samt institutionen för fysiologi och farmakologi. Hennes egen forskning gäller ämnesomsättning och diabetes. Hon var tidigare verksam bland annat vid Harvard Medical School i Boston.

Vice ordförande i Nobelkommittén blir professor i molekylär utvecklingsbiologi Thomas Perlmann. Övriga ordinarie ledamöter är Jan Andersson, professor i infektionssjukdomar, Rune Toftgård, professor i miljötoxikologi, och Anna Wedell professor i medicinsk genetik. Varje år adjungeras dessutom tio ledamöter till Nobelkommittén för att tillföra expertis inom en rad olika forskningsområden.

Professor Göran K Hansson tjänstgör liksom tidigare som Nobelkommitténs och Nobelförsamlingens sekreterare och som föreståndare för det Medicinska Nobelinstitutet.

Det är Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet som utser nya ledamöter i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

Kontakt: