Publicerad: 2010-05-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Jontransistor i plast styr nervcellers kommunikation

[NYHET 2010-05-20] Joner och neurotransmittorer är viktiga signalsubstanser som styr nervcellers aktivitet. Genom att skapa en jontransistor i plast har forskare vid Karolinska Institutet och Linköpings Universitet gjort ett genombrott i sina försök att omvandla elektriska signaler till kemiska substanser. Uppfinningen som skapar ett nytt gränssnitt för kommunikation med celler presenteras i den högrankade vetenskapliga tidskriften PNAS.

Agneta Richter-DahlforsFoto: Ulf Sirborn

En traditionell transistor används för att förstärka och slå av/på strömmar i elektriska kretsar. Detta är något som har inspirerat forskarna, som nu skapat en komponent som enligt samma princip styr flödet av signalsubstanser.

- Vi har använt jontransistorn för att lokalt styra leveransen av neurotransmittorn acetylkolin till celler och därmed reglerat deras signalering, säger Agneta Richter-Dahlfors, professor vid Swedish Medical Nanoscience Center, Karolinska Institutet.

- Det lyckade resultatet demonstrerar både att komponenten fungerar ihop med biologiska system och att små laddade biomolekyler kan transporteras utan problem, säger Karin Larsson, som är doktorand vid det tvärvetenskapliga centrat.

Utvecklingen av jontransistorn har gjorts av doktoranden Klas Tybrandt och Magnus Berggren, professor i organisk elektronik vid Linköpings Universitet. De fyra forskarna arbetar inom forskningscentrumet för organisk bioelektronik (OBOE) där syftet är att studera och reglera processer i levande celler och vävnader med hjälp av organisk elektronik.

- Transistorn har tveklöst varit den viktigaste uppfinningen för 1900-talets moderna elektronik och vi tror att jontransistorn kommer att fylla samma funktion för utvecklingen av livsvetenskaperna under 2000-talet, säger Agneta Richter-Dahlfors.

Publikation:

Klas Tybrandt, Karin C. Larsson, Agneta Richter-Dahlfors & Magnus Berggren

An ion bipolar junction transistor

PNAS, online Early Edition 17-21 May 2010

För frågor, kontakta: