Publicerad: 2017-09-07 09:06 | Uppdaterad: 2017-09-07 09:11

Jonas F Ludvigsson – ny ordförande i Örebro Läkaresällskap

Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har blivit vald till ordförande i Örebro Läkaresällskap. Sällskapet grundades redan år 1904 och syftar till att främja vetenskap, utbildning och kollegiala aktiviteter vid Universitetssjukhuset i Örebro. Ludvigsson har tidigare varit ordförande i Svenska Barnläkarsällskapet och Svensk Epidemiologisk förening.