Publicerad: 2021-06-28 12:02 | Uppdaterad: 2021-06-28 12:02

Jonas F Ludvigsson friad från anklagelser om vetenskaplig oredlighet

Porträtt på Jonas F Ludvigsson och person som skriver under ett papper.
Jonas F Ludvigsson frias från anklagelser om fusk i samband med forskning om covid-19 och barn. Foto: Alexander Donka,Getty Images

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning friar KI-professor Jonas F Ludvigsson från anklagelser om fusk i samband med forskning om covid-19 och barn. Anmälningarna till nämnden gällde främst att Ludvigsson skulle ha dolt överdödlighet bland barn under pandemins inledning, något nämnden konstaterar inte är korrekt.

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en oberoende statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och har varit verksam sedan årsskiftet 2020. Det var i onsdags 23 juni som nämndens besked kom om att Jonas F Ludvigsson helt frias från misstankar om fusk.

Den aktuella forskningen och dess slutsatser i form av två research letters gav upphov till en intensiv debatt, inte minst i sociala medier, och som en direkt följd av anmälningarna och uppmärksamheten har forskaren upphört med sin forskning om covid-19.

Fallet fick stor uppmärksamhet även i traditionella medier, här till exempel i Svenska Dagbladet.