Publicerad: 2021-12-03 14:19 | Uppdaterad: 2021-12-03 14:19

Jonas Brinck - ny docent i endokrinologi och diabetes

Den 20 oktober antogs Jonas Brinck som docent i endokrinologi och diabetes vid institutionen för medicin Huddinge. Stort grattis!

Fotografi av leende man.
Jonas Brinck vid institutionen för medicin Huddinge. Foto: N/A

Vad betyder utnämningen till docent för dig?

Utnämningen till docent betyder mycket. Det finns en lång och stolt tradition av forskning om blodfettsrubbningar och lipoproteinmetabolism på MedH, vilket är otroligt inspirerande att få vara en del av. Men det har från början varit viktigt för mig att hitta och utveckla ett eget forskningsspår inom området, vilket har varit både utmanande och tagit längre tid än förväntat. Utnämningen känns därför som en fin bekräftelse på allt nedlagt arbete och ger mig positiv energi för framtiden!

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar främst om ärftliga blodfettsrubbningar och kopplingen till hjärt- och kärlsjukdom. I de kliniska projekten forskar min doktorand Tigist Wodaje om metoder för att bedöma graden av kranskärlssjukdom hos patienter med ärftligt högt kolesterol; familjär hyperkolesterolemi och förhöjt lipoprotein(a).

I laboratoriet studeras endotelfunktion och lipoproteinfunktionalitet med koppling till blodfettsnivåer hos dessa patienter. Tillsammans med min post-doc Karin Littmann genomför vi flera stora registerstudier inriktade på blodfettssjukdomar, där vi bättre söker förstå arvets betydelse för utveckling av höga blodfetter, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

Varför har du valt att forska om blodfettsrubbningar?

Min pre-kliniska avhandling handlade om glukoaminoglukansyntes, men jag var intresserad av ett kliniskt mer närliggande ämne och blodfettsrubbningar verkade spännande. När jag 2004 sökte en tjänst som ST-läkare i endokrinologi på Karolinska universitetssjukhuset, blev jag rekryterad till MedH av Professor Bo Angelin. Man skulle kunna säga att det var slumpen som gjorde att jag riktade in mig på kolesterolmetabolism och kardiovaskulär sjukdom, men det har visat sig vara otroligt givande. Möjligheten att kombinera experimentell, klinisk och epidemiologisk forskning uppskattar jag otroligt mycket.

Kort om din bakgrund

Född och uppvuxen i Enskede i Stockholm, började på läkarlinjen 1993 i Uppsala. Sedan 2004 är jag på Karolinska universitetssjukhuset, där jag utbildat mig till specialist i internmedicin och endokrinologi. Jag har även arbetat som chef i två år, och idag är jag verksam som överläkare vid den medicinska enheten Endokrinologi.

Forskningsmässigt gjorde jag en post-doc i fyra år på universitetssjukhuset i Genève med inriktning mot lipoproteinfunktionalitet och oxidativ stress i cell- och djurmodeller. Jag har även arbetat för Röda Korset i Zimbabwe med att utvärdera deras matstödsprogram för HIV/AIDS-sjuka.