Publicerad: 2014-09-01 07:57 | Uppdaterad: 2014-09-10 15:00

John Norcini får Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik

Professor John Norcini är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. Han får priset för sin framstående forskning om hur formell kunskap försämras med tiden, metoder för certifiering av specialistkunskaper samt utveckling av nya bedömningsmetoder.

KI Prize for research in medical education 2014. Professor John Norcini. Photo: FAIMER.Professor Norcini, ordförande för Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER) i USA, kommer att ta emot priset och en prissumma på 50 000 euro vid en ceremoni i Aula Medica vid Karolinska Institutet den 17 oktober.

Det internationella priset delas ut till framstående forskning inom medicinsk pedagogik. Syftet är att främja högkvalitativ forskning och långsiktigt förbättra medicinsk undervisning och utbildning. “Medicinsk” innefattar alla vårdyrken. Priset möjliggörs av finansiellt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs stiftelse och delas för närvarande ut vartannat år.

– Professor Norcinis forskningsresultat och empiriska arbete har lett till höjd kvalitet på medicinska utbildningar runtom i världen. Hans studier har haft en positiv inverkan på både forskning och praktik inom medicinsk pedagogik och har resulterat i många senare studier av andra forskare. Han är en av de personer som bidragit mest till ämnet medicinsk pedagogik, säger professor Sari Ponzer, ordförande i priskommittén.

Norcinis forskning har sedan 1980-talet fokuserat på förhållandet mellan de bedömningsmetoder som används i medicinska utbildningar och resultaten av den kliniska vården.

– Utvärdering är viktigt under en persons karriär, särskilt när man kommer längre ifrån sin formella utbildning. Det är viktigt att hitta sätt att stödja läkare som följer utvecklingen inom det medicinska området, det vill säga formativ bedömning, men även att kunna visa patienter och övriga samhället att läkare är framgångsrika i detta arbete, vilket är vad summativ bedömning innebär. Hur bedömningen görs, oavsett om den är formativ eller summativ, får konsekvenser för studenter, yrkesverksamma läkare och patienter, säger John Norcini.

– Jag skulle vilja se en förskjutning mot formativ bedömning. Idag är summativ bedömning vanligast inom all sorts utbildning, från grundskola till universitet, och spelar självklart en viktig roll. Men genom att i stort sett ignorera formativ bedömning missar vi ett viktigt verktyg för att stödja lärande.

Om utnämningen till årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik säger John Norcini:

– Jag är djupt hedrad och en smula överraskad över att få detta prestigefyllda pris. Det är också en hyllning till alla kollegor jag arbetat med under åren. Prispengarna kommer att bidra till att stödja FAIMER:s medarbetare runtom i världen.

Professor John Norcini föreläser på Lunds universitet den 16 oktober och på Karolinska Institutet den 17 oktober.

Läs mer om priset för forskning i medicinsk pedagogik.