Publicerad: 2022-09-20 14:44 | Uppdaterad: 2022-09-20 16:49

Johannes Mofors vann pris för bästa avhandling

Porträttbild på Johannes Mofors.
Johannes Mofors. Foto: Privat bild.

Johannes Mofors avhandling ”Risk factors and comorbidity in primary Sjögren’s syndrome" utsågs till årets bästa avhandling av Svensk Reumatologisk Förening (SRF). 


Grattis Johannes! Du vann SRF:s pris för bästa avhandling 2022.

Vad handlar din avhandling om och vad var de viktigaste resultaten?

– De övergripande målen med avhandlingen var att studera miljöfaktorers roll vid utvecklingen av den autoimmuna sjukdomen primärt Sjögrens syndrom, samt att kartlägga risken för annan sjukdom hos dessa individer.

Vi såg en tydlig koppling mellan infektioner och utvecklingen av sjukdomen. Associationen var extra tydlig hos individer som bildade autoantikropparna anti-Ro/SSA och anti-La/SSB. Vi kunde däremot inte knyta rökning till en ökad risk för sjukdomsutveckling, vilket står i kontrast till flertalet andra inflammatoriska sjukdomar. Resultaten indikerade att individer som kom att diagnosticeras med sjukdomen var mer benägna att sluta röka, vilket vi tror kan bero på tidiga sjukdomssymptom.

Avhandlingen visar även på att patientgruppen har en ökad risk för hjärtkärl-sjukdom i form av hjärtinfarkt, stroke och venösa blodproppar. Det tycks även som att individer med antikropparna anti-Ro/SSA och anti-La/SSB löper den allra högsta risken. Individer med de här antikropparna tycks också kunna ha en ökad risk för blodsjukdomen multipelt myelom.

 

Hur kan resultaten användas, ser du några potentiella tillämpningar?

– Resultaten bidrar till en ökad förståelse av sjukdomsutvecklingen, och visar på hur biomarkörer som används i klinisk praxis kan särskilja mellan distinkt olika patientgrupper. Studierna indikerar även ett värde av preventivt arbete för att förhindra ytterligare sjukdom i patientgruppen.

Vad ska du göra nu?

– Just nu genomför jag en postdoc vid Harvard där jag studerar sambandet mellan immunreglering och cancersjukdom. Jag skall även fullfölja min AT-tjänstgöring som läkare. Min förhoppning är att fortsätta bedriva forskning om reumatiska sjukdomar.


Johannes skrev sin avhandling vid institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

SRF:s motivering:

I sin avhandling har Johannes Mofors framgångsrikt använt sig av kliniska och andra kohorter av individer med Sjögrens syndrom, och studerat riskfaktorer samt utfall hos dessa individer jämfört med individer från befolkningen i stort. Han har därtill specifikt jämfört dessa risker hos individer med Sjögrens syndrom samt med (vs. utan) SSA/B-antikroppar, respektive med (vs. utan) risk-gener (i HLA-komplexet). Vidare har Johannes Mofors framgångsrikt studerat utfall hos individer med kongenitalt hjärtblock. Avhandlingen kännetecknas av samverkan mellan translationella, kliniska och epidemiologiska forskare kring material och metod, och av en genomgående hög kvalitet.