Publicerad: 2017-10-13 13:44 | Uppdaterad: 2017-10-18 11:09

Johannes Blom ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Johannes Blom, verksam i gruppen Kolorektal kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, är från första oktober ordförande i Stockholms medicinska råd, SMR.

Johannes Blom

Johannes Blom är enhetschef på Vårdgivarstöd, avdelningen för Somatisk specialistvård, vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och företräder region SLL-Gotland i Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) och i NT-rådet (nya terapier) på SKL.

-Det föreligger stora förändringar när det gäller både nationell och regional samverkan kring kunskapsstyrning där SMR har en central funktion. Viktiga uppdrag för mig och vice ordförande Gerd Lärfars är att fortsätta utveckla samarbetet mellan Stockholms läns läkemedelskommitté och SMR samt att tydliggöra uppdraget för vår landstingsövergripande sakkunnigorganisation i framtidens hälso- och sjukvård – där kunskapsstyrning och beställarverksamhet är integrerad, säger Johannes Blom.

Fakta:
Stockholms Medicinska Råd, SMR, är ett nätverk av medicinskt sakkunniga som stödjer kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården i länet genom vetenskaplig evidens och samverkan. SMR består av ordföranden från 28 medicinska specialitetsråd inom våra vanligaste sjukdomar. Se vidare: Vårdgivarguiden/Stockholms medicinska råd