Publicerad: 2022-09-19 20:41 | Uppdaterad: 2022-09-19 20:44

Johanna Sandelius är tillförordnad AC vid MedH

Johanna Sandelius har fått uppdraget som tillförordnad administrativ chef vid MedH från och med den 15:e september 2022.

Fotografi på kvinna.
Johanna Sandelius, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Viktor Karlsson

Johanna Sandelius täcker upp för Klas Karlsson som administrativ chef från och med 15:e september 2022. Klas går in som tillförordnad planeringsdirektör vid enheten för strategiskt ledningsstöd vid Universitetsförvaltningen på Karolinska Institutet. Johanna är fortsatt även ekonomichef på MedH. Uppdraget som AC pågår tills att en ny universitetsdirektör har rekryterats.