Publicerad: 2015-09-25 14:44 | Uppdaterad: 2015-09-25 15:48

Johan Sandberg, CIM, tilldelas anslag från amerikanska National Institutes of Health

Professor Johan Sandberg vid CIM har tilldelats ett R01 anslag från amerikanska National Institutes of Health.

Projektet som belönats är ett samarbete mellan Sandbergs grupp och forskare vid University of California Davis samt Walter Reed Army Institute of Research. Projektet har titeln ”Intestinal MAIT cells in HIV infection” och syftar till att förstå rollen för Mukosa-associerade invarianta T (MAIT) celler i HIV immunpatogenes, särskilt under det akuta stadiet av infektionen.

Totalt omfattar anslaget drygt 2,5 miljoner USD över 5 år.

Grattis Johan!

Johan Sandbergs forskargrupp