Publicerad: 2020-06-18 12:03 | Uppdaterad: 2020-06-24 16:08

Johan Rehnberg får FORTE-bidrag

Johan Rehnberg, vid ARC, tilldelas FORTE-bidrag om totalt 2,4 miljoner SEK, för en postdoc-tjänst i Nederländerna där han ska forska om "Att förbättra folkhälsan i den äldre befolkningen: finns det en motsättning mellan effektivitet och ojämlikhet?".

Johan Rehnberg, ARC
Johan Rehnberg, ARC

Vad tänkte du när du fick reda på att du fått FORTE-bidraget?

Jag vart givetvis glad och lättad att min ansökan och den föreslagna forskningen ansågs god nog att bli finansierad. Det ska bli spännande att driva mitt eget projekt efter att hittills ha arbetat i andra forskares projekt. Sedan ser jag fram emot att få möjligheten att arbeta på ett universitet i en annan stad och land. Jag både studerade och doktorerade i Stockholm, att uppleva en annan forskningsmiljö kommer att bli lärorikt och spännande.

Vilket universitet i Nederländerna kommer du att vara knuten till som postdoc?

Jag kommer att vara knuten till Amsterdam University Medical Center (UMC) och Vrije University. Där kommer jag att arbeta i en grupp som leds av Professor Martijn Huisman och som arbetar med survey undersökningen Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA).

När har du tänkt åka dit?

Min plan är nu att påbörja projektet i januari 2021 och att kort därefter resa ner till Amsterdam.

Blir det ändringar i planerna på grund av corona?

Det planerade startdatumet för projektet var från början september 2020, men på grund av de rådande omständigheterna gjorde vi bedömningen att skjuta upp starten till januari 2021.

Hur länge blir du där?

Projektet är planerat att pågå i två år, jag kommer att spendera ungefär två tredjedelar i Amsterdam och en tredjedel på KI under den perioden. Projektet förutsätter att jag arbetar med komparativ data både i Amsterdam och Stockholm.

Vad kommer du att forska om där?

Jag kommer att forska om hälsoojämlikheter bland äldre personer med hjälp av två datamaterial: Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor (SWEOLD) och Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Mer specifikt går projektet ut på att undersöka hur fördelningen av flera väletablerade riskfaktorer för ohälsa är spridda i den äldre populationen och mellan socioekonomiska grupper. Planen är sedan att estimera hur en förbättring av dessa riskfaktorer kan påverka fördelningen av ohälsa och bedöma om hälsoojämlikheter ökar eller minskar som en följd av en sådan förbättring.

Är det en ren fortsättning på den forskning du bedriver här idag?

Projektet bygger delvis på forskning från min avhandling, där jag undersökte sambandet mellan inkomst och mortalitet bland äldre personer i Sverige. I detta projekt kommer jag mer specifikt undersöka hur ojämlikheter bäst kan förebyggas genom att titta på kända riskfaktorer för ohälsa och dess fördelning i populationen.