Publicerad: 2021-10-19 21:17 | Uppdaterad: 2021-10-19 21:17

Johan Lundin erhåller forskningsanslag på tio miljoner kronor för the MoMic Project

Familjen Erling Perssons Stiftelse har tilldelat Johan Lundin ett forskningsanslag på tio miljoner kronor fördelat på tre år för projektet Artificial intelligence for diagnostics of cancer and infectious diseases in resource-limited settings – the MoMic Project. Johan har just återvänt från Kenya, där han har planerat nästa steg i projektet.

Johan Lundin och hans forskarteam har fått ett forskningsanslag på 10 miljoner kronor från Erling Perssons Stiftelse, som stöder projekt inom vetenskap, utbildning och utveckling av barn och unga.

Johan Lundin, portrait at the office.
Johan Lundin, ansvarig forskare för projektet Foto: Ulf Sirborn

Forskningen

Johan Lundins forskarteam ämnar, i projektet Artificial intelligence for diagnostics of cancer and infectious diseases in resource-limited settings - the MoMic Project, utveckla och utvärdera en kombination av mobila digitala mikroskop och artificiell intelligens (AI) för patientnära diagnostik. De mobila mikroskopen är trådlöst anslutna via mobilnät för AI-baserad analys och ger möjlighet till diagnostik även där det saknas medicinska experter.

”Metoderna har stor potential som stöd vid diagnostik av cancer och infektionssjukdomar. Det är ett viktigt steg mot en mer jämlik och hållbar tillgång till högkvalitativ diagnostik i resurs-fattiga länder”, äger Johan Lundin, ansvarig forskare för projektet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Uppsala universitet (UU), Institutet för molkylär medicin i Finland - FIMM och Kinondo Kwetu Hospital i Kenya och en del av GlobeLife -initiativet. Docent Nina Linder (FIMM och UU) och professor Andreas Mårtensson (UU) är medansvariga forskare i Norden och VD Harrison Kaingu på Kinondo Hospital är projektansvarig i Kenya.

Vad betyder anslaget för dig och din forskning?

Forskningsanslaget är av enorm betydelse för projektet och gör det möjligt för oss att validera de mobila AI-baserade diagnostiska metoderna, som vår grupp har utvecklat under de senaste åren i kliniska miljöer i Östafrika.

Vilka är de nästa stegen?

”Vi har nu för avsikt att skala upp användningen av den nya diagnostiska metoden i form av tre validerings-studier i Kenya: a) för analys av gynekologiska cellprover i syfte att upptäcka tidig cancer för att förebygga livmoderhalscancer, b) som en övervakningsmetod för läkemedels effektivitet inom kontrollprogram för jordburna maskinfektioner hos skolbarn, samt för att c) övervaka effekten av malariabehandling. 

Medicinsk diagnostik genomgår en förändring där ett ökat antal diagnostiska metoder kan stödjas genom digitalisering och artificiell intelligens. De här metoderna kommer under de kommande 5-10 åren ha en enorm samhällspåverkan globalt , särskilt i resursbegränsade miljöer”.  

Kontakt

Johan Lundin Professor