Publicerad: 2022-03-23 16:54 | Uppdaterad: 2022-03-23 16:54

Jobbar du heltid eller deltid? Deltagare sökes till studie om depression i arbetslivet.

Illustration of tired person.
Gettyimages. Foto: Gettyimages

Arbetslivet är en viktig del av en persons liv, och många faktorer påverkar hur vi mår på jobbet. Studien ska främst undersöka i vilken grad depressiva symtom kan uppstå i arbetslivet och vad som bidrar till detta genom att kartlägga depression i arbetslivet, riskfaktorer, sårbarhetsfaktorer, o.s.v.

Om studien

Studien är tänkt att leda till bättre identifiering av depressiva symtom och skräddarsydda insatser mot depression i arbetslivet och den kommer att kunna utgöra en grund för förbättringar i arbetslivet.

Deltagande i studien innebär att vi ber dig att svara på bakgrundsfrågor om depression i arbetslivet och sådant som kan påverka depression som t ex psykisk hälsa och livskvalité. Det tar ca 15–20 minuter att besvara frågeformuläret.

Kontakt

Vid frågor om deltagandet i studien vänligen kontakta Markus Jansson-Fröjmark, projektansvarig, vid Kompetenscentrum för psykoterapi, Karolinska Institutet.

Anmälan

Anmäl dig här