Publicerad: 2017-10-24 17:26 | Uppdaterad: 2017-11-05 21:21

Joanna Kvist ny universitetslektor i fysioterapi

Joanna Kvist.

Från och med den 15 augusti 2017 är Joanna Kvist universitetslektor i fysioterapi med inriktning rörelsevetenskap, vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

– Efter 23 år på Linköpings Universitet ser jag fram emot nya utmaningar på KI där jag hoppas att jag kan bidra till utbildningen och forskningen på ett positivt sätt, säger Joanna Kvist.

Det övergripande fokuset för hennes forskning är idrottsrelaterade skador, framför allt knäskador. Målet med forskningen är att personer som skadat sig under fysisk aktivitet ska få den bästa behandlingen för att kunna återgå till ett fysiskt aktivt liv.

För att nå målet behöver vi även fortsätta att utbilda flera fysioterapeuter och forskare för att få engagerade och kunniga medarbetare, enligt Joanna Kvist.