Publicerad: 2017-10-16 13:22 | Uppdaterad: 2017-10-16 13:51

Jessica Alm får ASBMR:s pris för unga forskare

Vi gratulerar Jessica Alm vid gruppen Klinisk genetik som har tilldelats forskningspris för unga forskare från the American Society for Bone and Mineral Research, ASBMR.

Jessica Alm, är en av tvår forskare som tilldelas priset och hon belönas för sitt forskningsprojekt som syftar till att undersöka funktionella egenskaper av skelettceller hos patienter med tidig debut av primär osteoporos som orsakats av en genetisk defekt. Läs mer om priset på ASBMR.org.

Jessica Alm

ASBMR-fonden, the American Society for Bone and Mineral Research, beviljar anslag till unga lovande forskare som för närvarande försöker lära sig en ny teknik eller för att framgångsrikt kunna genomföra ett projekt inom fältet.

The American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR)’s mission is to promote excellence in bone, mineral and musculoskeletal research, foster integration of clinical and basic science, and facilitate the translation of that science to health care and clinical practice.