Publicerad: 2015-09-18 13:03 | Uppdaterad: 2016-08-17 12:25

Jennifer Valcke kliver in i en helt ny roll på KI

Jennifer_Valcke_kinews

Att kunna undervisa på engelska är inte det enda en lärare behöver tänka på. I det internationella klassrummet handlar det också om kultur och värderingar. Nu har Jennifer Valcke rekryterats till KI för att öppna dörrarna till en större värld. Hon är en av talarna på Lärardagen 2015.

Den sjunde september började hon arbeta för att stötta Karolinska Institutets lärare i deras undervisning. Det är en helt ny roll på KI som har skapats på initiativ av styrelsen för utbildning. Under tre år ska hon hjälpa lärare och handledare att utveckla undervisningen i det multikulturella klassrummet. Med sig har hon mer än tio års erfarenhet som pedagogisk utvecklare vid Université Libre de Bruxelles i Belgien där varken lärarna eller studenterna hade engelska som modersmål.

– På många sätt liknade sammanhanget det vid KI. Den stora skillnaden blir att jag här enbart kommer att arbeta med personer inom hälsa och sjukvård. Lärarna som jag arbetade med tidigare undervisade i bland annat ekonomi, flerspråkskommunikation, juridik och medicin. Jag tror att det finns en tydligare läraridentitet här, säger Jennifer Valcke.

“Det handlar inte bara om orden“

Hon ser fram emot att arbeta med lärarna som undervisar på KI:s olika utbildningsprogram, där människors hälsa står i fokus och fungerande kommunikation är en grundförutsättning.

– När du lär ut genom ett främmande språk handlar det inte bara om orden, utan också om kulturell medvetenhet. Jag tror att i sina framtida yrken behöver studenterna en förhöjd kulturell förståelse, eftersom de behöver kommunicera med sina patienter om mycket känslig medicinsk information.

Jennifer_Valcke_kinewsNyrekryteringen är ett steg i arbetet med att göra undervisningen mer internationell och att stärka KI:s konkurrenskraft. Ett av målen i universitetets handlingsplan för internationalisering av utbildningen är att alla utbildningsprogram redan nästan år ska ha minst en kurs som ges på engelska. En annan viktig fråga är att få in interkulturell medvetenhet och globala hälsofrågor på utbildningarna i större utsträckning än vad som sker i dag. Men det handlar inte bara om att det engelska språket är nödvändigt för att kunna kommunicera i det akademiska arbetet. Lärare har också uttryckt ett intresse för att lära sig mer om undervisning i multikulturella sammanhang.

I sin roll som pedagogisk utvecklare kommer Jennifer Valcke att ha mycket kontakt med lärare och handledare, men också arbeta med strategier för internationalisering på ledningsnivå. De ansvariga för de olika utbildningarna kan få hennes hjälp med att väva in internationella och interkulturella perspektiv i lärandemålen och utbilningarna. Hon kommer även att hålla workshops och erbjuda individuell rådgivning för pedagogiska ledare, lärare och handledare. Ett onlineverktyg för lärare kommer att utvecklas.

– Jag tror att vi kommer att nå många lärare genom en interaktiv webbplats där lärare kan se intervjuer med kollegor som har gjort något intressant, hitta information, nätverka och upprätta förbindelser. Det kanske även blir ett diskussionsforum där de kan utbyta idéer och erfarenheter, säger Jennifer Valcke.

Undervisa på engelska inte samma sak

– Utmaningen blir att hjälpa lärare att utvidga sin bild av vad det innebär att undervisa på engelska. Det är inte samma sak som att ha undervisning på sitt modersmål, utan det handlar också om att försäkra sig om att studenterna blir medvetna om varandras kultur och hur det påverkar kommunikation och värderingar.

För Jennifer Valcke handlar undervisning på ett annat språk mycket om att skapa förutsättningarna för att studenterna ska kunna ta emot budskapet som läraren vill få fram. Det kan handla om till synes små saker, som att det är tröttande att lyssna på någon som talar ett främmande språk. Även om intresset för det som sägs är stort kan koncentrationen dala efter en stund. Jennifer Valcke kan hjälpa lärare att tackla även den här aspekten av undervisning på engelska och ge tips på hur lärare kan hjälpa studenterna att behålla uppmärksamheten på det som de ska lära sig. Själv använder hon gärna olika gruppaktiviteter.

– Jag inspireras av den lekfulla aspekten av undervisning. Jag tycker om att aktivera deltagarna med sådant som gör att de lär sig saker utan att vara medvetna om att det pågår ett lärande, säger hon.

Text: Karin Söderlund Leifler

Foto: Daniel Roos

Läs mer om Lärardagen 2015 den 30 september som har temat KI Goes Global - Intercultural & International Perspectives on Teaching and Learning.