Publicerad: 2014-05-07 09:58 | Uppdaterad: 2015-04-17 14:26

Japansk orden till Harriet Wallberg

Harriet Wallberg, professor i fysiologi och tidigare rektor vid Karolinska Institutet, har utsetts av Japans regering till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Hon tilldelas utmärkelsen som ett erkännande av betydande insatser för att främja akademiska utbyten och en ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.

Uppgående solens ordnar, som finns i flera olika valörer, kan tilldelas japanska såväl som icke-japanska mottagare som har gjort framstående insatser i internationella relationer inom områden som forskning och utbildning, medicin och social välfärd, ekonomi och industri, kultur och idrott.