Publicerad: 2011-04-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Jämförande DNA-analys förbättrar experiment med jästsvamp

[NYHET 2011-04-22] En studie i Science, där bland andra forskare vid Karolinska Institutet, MIT och Harvard deltagit, presenterar ny kunskap som kan komma att avsevärt förbättra användandet av jästsvamp som experimentell modellorganism i studiet av celldelning, kromosomernas egenskaper och epigenetik. I studien har forskarna gjort en jämförande analys av DNA-sekvenser hos olika arter av jästsvamp och kommit fram till överraskande resultat.

Karl EkwallFoto: Ulf Sirborn

Bland annat har de upptäckt att mobila DNA-element har försvunnit i förvånande snabb takt under utvecklingen av dessa jästsvampsarter. Heterokromatin, det vill säga hårt packade delar av kromosomer där generna i allmänhet är inaktiva, utvecklas också snabbt trots att uttrycket av gener är mycket lika mellan de närbesläktade arterna. Forskarna upptäckte dessutom en ny typ av genreglering av så kallade meiotiska gener (gener som uttrycks under bildandet av könsceller) genom antisense-RNA.

- Dubbelspiralen i DNA består av två strängar. För alla gensekvenser finns en sense- och en antisensesträng. Normalt sett är det sensesträngen som kopieras till RNA vid genuttryck, men antisense-RNA kan binda till sense-RNA och förhindra genuttryck, förklarar professor Karl Ekwall, en av de svenska forskare som deltagit i arbetet.

Jästsvamp, eller fissionsjäst som det också kallas, är idag en viktigt redskap i den biologiska forskningen. Det nu publicerade studien är ett viktigt steg för att ytterligare förbättra fissionsjäst som forskningsredskap, eftersom man nu kan jämföra cellens funktioner mellan de närbesläktade jästsvampsarterna.

Artikeln i Science är resultatet av ett internationellt samarbete mellan ett flertal laboratorier, inklusive Broad Institute vid MIT och Harvard. Från Karolinska Institutet har förutom Karl Ekwall även Agata Smialowska och Peter Swoboda deltagit i arbetet.

Publikation:

Nicholas Rhind et al.

Comparative Functional Genomics of the Fission Yeasts

Science online 21 April 2011

För mer information, kontakta: